Основана през 1991 г., Овергаз е водеща компания на българския пазар, специализирана в изграждането и експлоатацията на мрежи за доставка на природен газ до битови и стопански потребители в цялата страна.

Повече от 25 години Овергаз инвестира “на зелено” в изграждането на над 2200 километра газова инфраструктура, разположена на територията на 51 български общини.

Овергаз обслужва и доставя природен газ до над 60 хиляди домакинства и повече от 3 хиляди стопански клиенти в цялата страна.

Компанията осигурява за своите клиенти ефективна и икономична енергия, като предоставя цялостни решения с високо качество на конкурентни цени. Нейната основна цел е да предостави енергийна алтернатива и направи природния газ достъпен за българските граждани.

По този начин ще се повиши сигурността на енергоснабдяването на страната и ще се намали отрицателното въздействие на вредните емисии върху околната среда и здравето на хората вследствие високата ефективност на газовите технологии. Още един факт, който подпомага нашата позиция е, че енергийната стратегия на България до 2020 година разглежда газификацията като насока за подобряване на енергийната сигурност на страната.

Овергаз осъзнава мястото си на корпоративен гражданин в българското общество. Още от самото създаване на компанията ние не сме преставали да инвестираме в социални проекти в областта на образованието, културата, екологията и спорта.

Като член на световната инициатива и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Овергаз възприе, подкрепя и прилага стриктно в своята сфера на влияние 10-те принципа на международната неправителствена организация в четирите тематични области – права на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция.

С дейността си Овергаз цели да подпомогне устойчивото развитие на нашето общество, което би довело до подобряване на условията за живот на всички.