Газовата индустрия в България се развива въпреки, а не благодарение на държавата Проблемът: Природният газ в последните някол­ко години еПрочетете повече