Архив | септември 2023

Кампанията в подкрепа на „Светулка“ – нека направим доброто заразно!

Публикувано на
Още в края на месец август всички приятели на „Овергаз“ и членове на широката ни общност научиха за амбициозната дарителска кампания,Прочетете повече

Газов коридор Юг-Север: подобряването на междусистемните връзки e от ключово значение за енергийната сигурност на Европа

Публикувано на
По време на работна среща за Вертикалния газов коридор, организирана от гръцкия оператор на преносната система DESFA, другите регионални ОПС,Прочетете повече

Газът и възобновяемите енергийни източници могат да помогнат за декарбонизацията на България

Публикувано на
30 август 2023 ЛОНДОН (ICIS) – Газът и производството на енергия от възобновяеми източници могат да играят ключова роля вПрочетете повече
Публикувано в Мнения/Гост автори