Природен газ Природният газ е от естествен произход и се образува при безкислородното разлагане на органичниПрочетете повече