Във време на неотложни решения, засягащи климатичните промени, екологичната политика на Овергаз като социално отговорна компания е сред корпоративните й приоритети. От самото си създаване компанията води активна и последователна екологична политика и проявява ангажираност към значими въпроси, свързани с опазването на природата и използването на екологична енергия. Осъществява и развива широк спектър от проекти и инициативи за опазване и съхраняване на околната среда, защото тя е наша обща отговорност.

Овергаз е и първата частна компания в страната, която си възлага като цел възстановяването на българските гори. Тази идея и инициирането на проекта „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца” възникват в резултат на бушуващите в продължение на няколко месеца опустошителни пожари през 2000 г., в следствие на които изгарят хиляди декари гори в страната. Проектът е създаден за подпомагане възстановяването на унищожените гори и подобряване състоянието на околната среда. Още в годината на пожарите, заедно с Държавно лесничейство “Чирпан” и 6 ОУ „Св. Никола” бяха залесени 22 декара с атласки кедър (7 700 бр.) в околността на Стара Загора.

През 2001г., само година по-късно, кампанията набира популярност и интерес. Служители на Овергаз, заедно с Държавно лесничейство “Хисар” и ОУ „Райна Княгиня“ залесяват впечатляващите 105 декара с кедър, акация и липа, общо възлизащи на 47 000 бр. дървета.

И така ежегодно, за последните 19 години, служители, заедно с ученици и деца от различни градове, под ръководството на местните лесничейства засаждат приблизително 190 000 дървета или 477 декара нова гора, правейки инициативата най-мащабното частно залесяване в България.

С приобщаването на младото поколение към инициативата им показваме, че всички ние сме отговорни за средата, в която живеем днес и за състоянието й в бъдеще. Показваме им, че действията ни имат последствия и от нас зависи какви ще бъдат те. Изцяло наша е отговорността да опазим природата чиста, за нас и нашите деца.

Вижте видеото, посветено на тази инициатива: