Държавният енергиен доставчик на Латвия Latvenergo приключи търг за средносрочна доставка на втечнен природен газ (ВПГ) за 2024-2026 г. Тя ще бъде осигурена от Equinor, най-големият доставчик на енергия за Европа, който ще достави общо 6 товара ВПГ или приблизително 6 тераватчаса (TWh) газ през периода, с 2 товара ВПГ всяка година. Природният газ ще се доставя през терминала за ВПГ в Клайпеда.

По този начин, закупувайки природен газ в средносрочен план, Latvenergo гарантира сигурността на доставките на природен газ за комбинираната топлоелектрическа централа за производство на електроенергия и топлинна енергия, както и за продажбата на природен газ на клиенти в Прибалтика.

„Решенията, взети миналата година, се отплащат – както при използването на терминала в Клайпеда, така и при изграждането на отношения с доставчиците, за да се гарантират стабилни и сигурни доставки, както навреме за този сезон, така и в готовност за следващите три години“, коментира Дмитрий Юсковец, главен търговски директор на Latvenergo. „Осигурихме много атрактивно споразумение с ясни условия за доставка с надежден доставчик, който доставя ВПГ в балтийските страни от началото на вноса през 2014 г., и с ценообразуване, отразяващо цените на европейския пазар през периода.“

Сега е благоприятен период за нови покупки на природен газ, тъй като този сезон Европа има исторически най-високото ниво на запълване на хранилищата с природен газ и новите крупни доставки намаляват, което сваля и цената на природния газ. Latvenergo и неговите клиенти в балтийските страни са облагодетелствани от факта, че латвийската енергийна компания подписа договор с терминала за втечнен природен газ в Клайпеда миналата година, което ѝ позволява да купува газ директно от големите производители на природен газ, като по този начин осигурява най-благоприятните условия.

Източник: https://ceenergynews.com