Природният газ е едно от най-екологичните горива, които човечеството познава и използва днес. И макар да имаме запас за следващите поне 200 години, науката и бизнесът продължават да търсят начини за още по-доброто оползотворяване, трансофрмация и пренос, като постоянно създават иновации в подкрепа на обществото. Какво означава да бъдеш лидер в сферата, в която оперираш и какво е бъдещето на енергийните професии – вижте в разговора със Светослав Иванов, изп. директор на Овергаз Инк:

Бъдещето на енергийните професии – екология, иновации и технологии - интервю със Светослав Иванов