Въпреки променливото време, което ни накара няколко пъти да променим плана за действие, реализирахме тазгодишната залесителна акция по проект „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца“.
В инициативата се включиха над 50 петокласници от „Българско школо“, а залесителните дейности бяха ръководени от експерти от „Държавно горско стопанство Елин Пелин“.
Залесихме 5 дка гора с 2800 фиданки от цер в местността „Гълъбец“, с. Долно Камарци, с които залесените от Овергаз гори станаха над 500 дка.

Директорът на „Държавно горско стопанство Елин Пелин“ инж. Николай Гаджанов изрази своята благодарност към децата, които се включиха в акцията и обърна специално внимание на активното участие на нашата компания в проекта през годините:

„Благодарим на Овергаз, които за пореден път доказаха, че милеят за възобновяването и възпроизводството на българската гора. Това е петата акция на наша територия с тяхното съдействие и финансиране. Успяваме да залесяваме през пролетния сезон и да създаваме много нови гори. Виждате, че тук мястото е подготвено и почистено за новите дървета, тъй като през зимния сезон станахме свидетели на унищожителното природно бедствие снеголом. При него голямото количество паднал сняг и натрупването му по короните на дърветата предизвиква счупвания на стъблата с оглушителен шум.“

Експертите от горското стопанство потвърдиха, че за съжаление, в последните години сме свидетели все по-често на подобни природни явления, дължащи се на климатичните промени. В резултат се наблюдават изместване на сезоните, нетипични валежи от дъжд през зимата, обледеняване, преминаване в сняг, ветрове и т.н. Това е и една от причините още по-отговорно и с повече усилия да се грижим за състоянието на българската гора.

Екологичната политика на Овергаз като социално отговорна компания е сред корпоративните й приоритети. От самото си създаване компанията води активна и последователна екологична политика и проявява ангажираност към значими въпроси, свързани с опазването на природата и използването на екологична енергия. Компанията осъществява и развива широк спектър от проекти и инициативи за опазване и съхраняване на околната среда.

Идеята за инициирането на проекта „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца” възниква след бушуващите в продължение на няколко месеца през 2000 г. опустошителни пожари, когато изгарят хиляди декари гори в страната. С проекта си Овергаз подпомага възстановяването на част от тези унищожени гори.

Като резултат от този проект, към момента са залесени близо 200 000 дръвчета от различни видове (акация, атласки кедър, благун, бор, дъб, ела, липа, смърч, топола, ясен). Залесените над 500 дка горски масиви попадат на територията на 13 държавни горски и ловни стопанства. По този начин за 22 години, освен за българската гора, нашата компания Овергаз е допринесла и за облагородяването и създаването на по-добри условия на живот на населението в районите на общините Асеновград, Бургас, Божурище, Варна, Велико Търново, Горна Малина, Елин Пелин, Ихтиман, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Радомир, Разлог, София, Хисар и Чирпан.

В последните години в реализацията на инициативата „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца“ участват и деца от 5-6 клас. Целта на инициативата е да се възстановяват унищожени и да се създадат нови горски масиви в цялата страна, като същевременно с това да се изгради у децата положително отношение към природата и опазването й, да приобщи младото поколение към инициативи, имащи отношение към решаването на глобални екологични проблеми.

Щастливи сме, че заедно с възпитаниците на „Българско школо“ дадохме началото на нова гора. Нашите приятели от горското стопанство показаха на децата как се садят наличните иглолистни и широколистни фиданки и благодарение на общите ни усилия, ще се радваме на една много по-устойчива на природни явления смесена гора.

Грижата към гората е постоянна, за да може на бъдещето поколение да оставим устойчиви, хубави, продуктивни и полезни за всички нас гори!