Мнозина от нас красиво мечтаят колко хубав ще бъде животът след двеста години и на никого не му минава през ума простият въпрос: та кой ще го направи хубав, ако ние само мечтаем?

Антон Чехов, руски лекар, писател и драматург

Красивите думи на Чехов са в основата на нашите усилия да подобрим условията на живот не само за нас, но и за останалите членове на обществото. От създаването си ние в Овергаз не сме преставали да инвестираме средства и усилия в реализирането на социални проекти. Дървото на целите е един от вдъхновяващите символи на нашите усилия в тази посока

Декоративното дърво на Овергаз бе изработено с помощта на невероятно креативния екип на Trasformatori.net. То е изградено основно от рециклирани хартиени ролки, pvc „фитинги”, боядисани в жълто – сигнален цвят за газовите инсталации и вградено декоративно осветление от RGB светло диодна лента. Първата му спирка бе в сградата на „Българско школо”, където се превърна в голяма атракция за децата и техните родители.

Durvo na celite

Дървото на целите. Снимки: transformatori.net

Втората поява на Дървото на целите бе във връзка с една от инициативите на Овергаз във връзка с изпълнение на принципите и ценностите на Глобалния договор на ООН – Ден на доброволчеството.

Durvo na celite_2

Подготовка за Деня на доброволчеството. Нашият ден!

В този ден служителите на компанията от цялата страна посвещават работното си време като участват в предварително предложени от тях благотворителни каузи и инициативи. По този начин реализираме на практика съпричастността и солидарността си към всеки член на обществото като се опитваме да бъдем максимално полезни за хора и организации, които имат нужда от помощ.