В работната събота на  17 септември 2016 година за осми пореден път служители на Овергаз се включиха в доброволчески инициативи в цялата страна. Историята на тези наши колеги-доброволци, за които ще ви разкажем днес, започва една седмица по-рано.

Помощно училище "Отец Паисий", град Бургас

Помощно училище „Отец Паисий“, град Бургас

Традиционно, преди всеки доброволчески ден, служителите на Овергаз имат възможност да предложат участие в инициатива по свой избор. Този път Светлана Стоянова, Технически секретар в „Овергаз мрежи“ и нейните колеги от Бургас избират да помогнат на местното помощно училище „Отец Паисий“. Идеята идва от Красимира Кирева, Експерт „Изграждане на ГРМ“ за район Изток в „Овергаз мрежи“, която предлага на Светлана да проверят как могат да бъдат полезни на дома.

И започват! Но не в събота сутринта, а в понеделник, 12 септември. Отговорът на въпроса с какво да помогнат идва лесно – дворът на училището от години е в окаяно състояние, а неколкократните опити да бъдат поставяни огради и ограничен достъпът на външни лица остават безуспешни.

Дворът на училището в Бургас

Занемареният двор на помощното училище в Бургас

Светлана, Красимира и още няколко колеги решават да посадят цветя в собственоръчно направени саксии от…автомобилни гуми.

Сговорната дружина от Овергаз Изток

Понеделник вечер, 12 септември, започва доброволческият ден за колегите от Бургас

„Част от колегите успяха да намерят непотребни автомобилни гуми, хората от един магазин ни подариха стари керамични съдове, които да ползваме при изработка на украсата“, разказва Светлана. Неусетно работната група нараства до общо 13 човека – служители на Овергаз, които цяла седмица, дълго след края на работното време продължават да работят върху гумите саксии за децата от помощното училище. Сутринта на 17 септември дружината пристига в двора на училището с готовите саксии, които да монтират така, че да останат по-дълго време, както и да дорисуват и боядисат съоръженията за игра в двора. Зад училищните прозорци няколко чифта ококорени очи наблюдават това, което правят Светлана и нейните колеги, а по-късно от управата на училището им казват, че никой преди това не е правил такова нещо за тях. Минувачите се спират и искрено се радват и адмирират работата на колегите.

Кадри от работния процес

Овергаз в действие!

Част от екипа на Овергас в Бургас с една от гумите саксии

Част от екипа на Овергас в Бургас с една от гумите саксии

Ако сте в Бургас отидете до помощно училище „Отец Паисий“ и вижте най-усмихнатите саксии в града 🙂

Най-усмихната саксия в Бургас

Една от най-усмихнатите саксии в Бургас.

Усмихната гума саксия в Бургас

Доброволческият ден на Овергаз се проведе за осми път на 17 септември 2016 г. В съботния ден 335 от работещите в компанията дариха своя труд на 24 социални каузи в 15 града в цялата страна. Екипът на Овергаз вярва, че чрез доброволстването се придобиват ценни професионални качества като самоинициатива, отговорност, умения за работа с хора, управление на времето, вътрешна мотивация, мислене за работата като за кауза.