img_6419На 10.10.2018 г. в „Българско школо“ се проведе един от поредицата уроци, които са част от проекта „Опознай природата и я опазвай“.

Кои са различните видове горива и как влияят на природата – това научиха шестокласниците от „Българско школо“. Децата взеха участие в първия за тази учебна година урок от проекта „Опознай природата и я опазвай“*.

Експерти на Овергаз им разказаха повече за предимствата и недостатъците на различните енергоизточници. Учениците установиха, че някои от тях, като дърва и въглища, които се използват за битово отопление, са основни причинители на замърсяване на въздуха, което вреди на околната среда и здравето на хората. Децата разбраха повече за екологичните предимства на природния газ, които водят до намаляване на вредните емисии и наличието на прах в атмосферния въздух. img_6436

След урока шестокласниците провериха новите знания с тест.
*„Опознай природата и я опазвай“ е дългогодишен проект, който цели да изгради положително и грижовно отношение към околната среда у младото поколение, лична ангажираност за нейното опазване. В рамките на проекта се провеждат екологични уроци и посещения на защитени територии, интересни природни местности и експозиции.