Започна осмото издание на националния конкурс за млади художници и литератори „Душата на един извор”. Организатори са община Ямбол, „Овергаз” и Фондация „Млада България”. Целта на конкурса е да открива младите таланти в обществото, да подкрепя и поощрява развитието им в сферата на изкуството, както и да им даде възможност за изява по пътя на творческите търсения.

История

Първото издание на конкурса през 2004 г. е посветено на 110-годишнината от рождението на художника Жорж Папазов и 100 години от рождението на изкуствоведа Кирил Кръстев. Името на конкурса – „Душата на един извор” – е заимствано от заглавието на картина на Папазов. От 2004 до 2008 г. конкурсът се провежда всяка година, а от 2010 г. е биенале. До момента конкурсът има седем издания, в които са се включили над 3000 участника. Днес инициативата се е превърнала в платформа за изява на даровити млади хора, насърчавайки развитието им в сферата на изкуството.

Dushata na edin izvor

Сборниците с отличените през годините творби.

Кой и как може да участва

В конкурса могат да участват художници и литератори на възраст от 15 до 25 г., разделени в две възрастови категории от 15 до 19 г. и от 20 до 25 г. Темата на конкурса е свободна. Кандидатите могат да участват и в двете категории с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса. Формат на картините – от минимален 42/30 см до максимален 50/70см. Допустимите техники в категория „Изобразително изкуство” са акварел, пастел, темпера, графика, масло. Литературните творби трябва да бъдат до 3 страници (100 машинописни реда) и да се изпратят в 6 екземпляра. Всяка творба трябва да бъде придружена от попълнен и подписан формуляр за регистрация. Това е и причината творбите да се изпращат по пощата, а не по имейл. Регламентът и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страниците на организаторите: Община Ямбол www.yambol.bg, „Овергаз“ www.overgas.bg и Фондация „Млада България“ www.mladabg.org.

Самите творби следва да се изпратят на адрес: Ямбол 8600, ул. „Раковски” № 7, Общинска администрация, стая 404 – за конкурса.

Резултатите от „Душата на един извор” ще бъдат обявени на 12 май 2014 година.

Наградите

Журито на конкурса определя 12 наградени творби и до 20 отличени творби, които ще бъдат включени в специално отпечатания сборник на конкурса.

За категория „Изобразително изкуство”:

Първа възрастова група – от 15 до 19 години

Първа награда – стипендия за обучение в българско училище

Втора награда – 800 лева

Трета награда – 600 лева

Втора възрастова група – от 20 до 25 години

Първа награда – стипендия за обучение в българско учебно заведение

Втора награда – 800 лева

Трета награда – 600 лева

За категория „Литература”:

Първа възрастова група – от 15 до 19 години

Първа награда – стипендия за обучение в българско училище

Втора награда – 800 лева

Трета награда – 600 лева

Втора възрастова група – от 20 до 25 години

Първа награда – стипендия за обучение в българско учебно заведение

Втора награда – 800 лева

Трета награда – 600 лева

Срок за участие

Крайният срок за изпращане на творбите е 31 март 2014 година, като е валидна датата на пощенското клеймо.