Латвийският оператор на природен газ Conexus Baltic Grid (Conexus) обяви, че е променил фокуса на газовия пазар, като е осигурил два нови центъра за доставка на втечнен природен газ: на LNG-терминала Клайпеда в съседна Литва и от следващата година – на открития неотдавна LNG-терминал Инкоо във Финландия.
Това съобщение идва, след като законодателната забрана на Латвия за внос на руски природен газ влезе в сила на 1 януари 2023 г. Според компанията както потребителите на системата, така и инфраструктурата за природен газ в страната са подготвени за това.
Председателят на борда на Conexus, Улдис Барис, подчерта: „От тази година участниците на пазара са наясно с рисковете и предприемат отговорна диверсификация на източниците на доставки, без да разчитат на потоците природен газ от Русия. Междувременно, след подобрения на инфраструктурата през 2023 г., подземното хранилище при Инчукалнс и двата LNG-терминала в нашия регион ще направят доставките на природен газ по-сигурни, отколкото досега.“
Според прессъобщение на Conexus, за да осигурят надеждна и предвидима наличност на природен газ, търговците на природен газ вече активно диверсифицираха маршрутите си за доставка и значително увеличиха вноса на синьо гориво през терминала за LNG в Клайпеда, достигайки 17,6 TWh (1.7 млрд. куб. м) до 1 декември 2022 г. Обемът на природен газ, получен от Русия за периода януари-ноември 2022 г., е със 73% по-нисък в сравнение със същия период на миналата година.
Улдис Барис подчерта, че са разработени подходящи правила за използване на преносната система, които са хармонизирани с Комисията за регулиране на обществените услуги на страната. Макар че доставката на природен газ от Русия е забранена, транзитните потоци от Русия до Калининград ще бъдат възможни през единната пазарна зона на Естония и Латвия.
Източник: www.ceenergynews.com