През март в началото на тази година, операторите на газопреносните системи на Полша и Украйна, GAZ-SYSTEM и GTSOU, подписаха дългосрочно споразумение за създаване на рамка за сътрудничество, чиято цел е да установи „водеща позиция“ за двете страни на регионалния газов пазар в условията на енергиен преход. Като част от тази нова програма за сътрудничество, двата оператора заявиха също така интерес към тясно сътрудничество за развитието на биометана и зеления водород – два ключови стълба на бъдещия енергиен пейзаж на Европа.

 

До 2030 г. ЕС има за цел да произведе 35 млрд. куб. м биометан и 10 млн. тона водород от възобновяеми източници (и да внесе още 10 млн. тона) като част от усилията на блока за намаляване на въглеродните емисии с поне 55 процента през следващите седем години. В тази поредица от две части разглеждаме секторите на зеления водород, биометана и биогаза в Полша и Украйна, като оценяваме потенциала на двете страни, тяхната конкурентоспособност и пречките пред спечелването на водеща позиция в индустрията при апетита на Европа за декарбонизирани газове.

 

Зелените амбиции на Полша могат да доведат до революция в производството ѝ на водород

 

Започвайки със зеления водород, Полша не се свени да покаже амбиция. Според нейната Национална стратегия за водорода, публикувана преди малко повече от три години, страната се стреми към капацитет от 2 GW електролизьори до 2030 г. и 6 GW до 2040 г. След руското нахлуване в Украйна, тази амбиция изглежда е набрала още по-голяма скорост. Най-голямата енергийна компания в страната, ORLEN Group, се стреми към общ еквивалент на инсталиран капацитет за електролиза, който ще възлиза на около 1 GW (включително проектите за производство на водород от отпадъци). С други думи, това ще позволи производството на над 130 килотона (kt) „възобновяем“ водород до края на това десетилетие.

 

През 2022 г. Европейската комисия издаде положително решение по програмата Hy2Use на IPCEI (Важни Проекти от Общ Европейски Интерес) за проекта Hydrogen Eagle, изготвен от PKN ORLEN. Като единствен полски проект, той беше включен в елитната група от 35 проекта от 13 европейски държави. Този проект ще даде възможност за изграждане на цялостна инфраструктура за производство и дистрибуция на водород с ниски и нулеви емисии в Полша. ORLEN Group ще създаде мрежа от водородни хъбове, захранвани от възобновяеми енергийни източници, и инсталации за преработка на общински битови отпадъци във водород с нулеви и ниски емисии. Също така в рамките на тази програма в Полша ще бъде изградена мрежа от 54 станции за зареждане с водород за индивидуален, обществен и товарен, автомобилен и железопътен транспорт.

 

Разглеждайки целия цветови спектър на водорода, Полша е третият по големина производител на водород в Европа и петият в света, с годишен обем на производство от около 1,3 млн. т. Въпреки че това число включва предимно сив и син водород, зелените амбиции на страната скоро могат да революционизират пейзажа на производството на водород.

 

Изпълнението на водородната стратегия на PKN ORLEN набира скорост, казва Ивона Ваксмундзка-Олейничак, член на Управителния съвет на PKN ORLEN. „Искаме да бъдем лидер в трансформацията на централноевропейския пазар, като произвеждаме и доставяме водород с нулеви и ниски емисии, например като алтернативно гориво за транспортния сектор“, каза  Ваксмундзка-Олейничак пред CEENERGYNEWS.

 

Като се имат предвид потенциалните пречки, важно е да се отбележи, че Полша няма регулаторна рамка за зелен водород. През октомври 2022 г. полското правителство обяви проект на законодателство за водорода (изменящо действащия Закон за енергетиката), който, наред с други неща, ще признае водорода като гориво, ще предвиди водородна мрежа и пренос и ще установи правила за създаване на оператор на водородната система. Очаква се проектът за изменение да бъде приет от Съвета на министрите през второто тримесечие на тази година, според полското Министерство на климата и околната среда.

 

„[Водородът] все още е слабо развит пазар. Разбира се, имаме водородна стратегия, която показва посоките на развитие, но това със сигурност ще бъде дългосрочен процес и ще трябва да бъде подкрепен и от подходящи разпоредби“, заяви Ваксмундзка-Олейничак.

 

Украйна: устойчива конкурентоспособност въпреки 18-те месеца война

 

 

В доклад, публикуван от Hydrogen Europe преди пълномащабната руска инвазия, капацитетът на Украйна за електролиза на водород от ВЕИ се оценяваше на 8 GW до 2030 г. Това не е изненада, като се има предвид конкурентният потенциал на страната в производството на енергия от възобновяеми източници, както и това, че в нея се намира най-мащабната газопреносна система в Европа. Географското положение на Украйна също така има потенциал да я позиционира като привлекателен износител на зелен водород, особено ако успее да създаде ценово конкурентна верига за доставки, каза пред CEENERGYNEWSЯрослав Крил, Изпълнителен директор на Hydrogen Ukraine.

 

Може би най-важното е, че въпреки почти 18-те месеца война, конкурентоспособността на страната в тази област остава устойчива.

 

Въпреки това, освен предизвикателствата пред сигурността, произтичащи от войната, Украйна е изправена пред няколко основни пречки, които спъват използването на потенциала ѝ в съвместното лидерство в областта на зеления водород на континента. Въпреки силната политическа воля, Министерството на енергетиката на Украйна все още не е публикувало национална стратегия за водорода, което възпрепятства развитието на сектора, каза Ярослав Крил. При все че през последните месеци се наблюдава ключов напредък, днес Украйна е в очакване на ясна регулаторна рамка за водородните проекти, добави г-н Крил.

За разлика от Полша, която има един от най-големите пазари на водород в региона, пазарът на водород в Украйна е сравнително малък, което може да затрудни привличането на инвестиции, отбеляза г-н Крил.

„Развитието на водородна индустрия изисква значителен обем инфраструктура – заключава изпълнителният директор на Hydrogen Ukraine, – като производствени мощности, тръбопроводи, съоръжения за съхранение и станции за зареждане с гориво. Понастоящем Украйна разполага с ограничена водородна инфраструктура, което затруднява производството и разпространението на водород в големи мащаби.“

 

Изтночник: https://ceenergynews.com/hydrogen/can-poland-and-ukraine-lead-europe-in-green-hydrogen/