Полската енергийна компания ORLEN Group обяви в средата на октомври, че е започнала добив от Tommeliten A, находище на норвежкия континентален шелф.

Очаква се находището да осигури на компанията допълнителни 0,5 милиарда кубични метра природен газ годишно, които ще бъдат доставяни до Полша чрез Балтийския газопровод.

Производството започва близо шест месеца предсрочно, което означава, че газът от Tommeliten A ще може да се използва за този отоплителен сезон, потвърди ORLEN в прессъобщение.

„Tommeliten A е един от най-големите инвестиционни проекти на ORLEN Group в норвежкия континентален шелф, не само поради размера на неговите ресурси, но и защото ние притежаваме най-голям дял в находището. Стартът на добива ще доведе до увеличение с допълнителни 0,5 милиарда кубични метра годишно в добива на газ на ORLEN Group, което ни доближава до стратегическата цел за удвояване на производството в Норвегия до шест милиарда кубични метра годишно. Увеличаването на добива в норвежкия континентален шелф е един от приоритетите на ORLEN Group, за да се осигурят непрекъснати доставки на енергия, необходима на полската икономика“, каза Даниел Обайтек, главен изпълнителен директор на ORLEN и председател на управителния съвет.

Групата ORLEN, чрез дъщерното си дружество PGNiG Upstream Norway AS (PUN), притежава дял от над 42 процента в Tommeliten A. Оценката на запасите на находището варира от 120 до 180 милиона барела нефтен еквивалент, като ORLEN Group има дял от 50 до 76 милиона барела нефтен еквивалент, включително 6–9 милиарда кубически метра газ.

„Благодарение на отличното сътрудничество на нашата норвежка компания с другите собственици, успяхме да ускорим началото на производството с близо шест месеца. Това е голям успех, който демонстрира компетентността на Групата в проекти нагоре по веригата и укрепва енергийната сигурност на Полша“, добави г-н Обайтек.

Tommeliten A е един от деветте инвестиционни проекта на ORLEN, стартирани през последните две години за увеличаване на добива на газ в норвежкия континентален шелф. През 2022 г. компанията достави 3,5 милиарда кубични метра природен газ от норвежките си находища, което представлява над 20 процента от миналогодишното търсене на газ в Полша.

Източник: ceenergynews.com