Овергаз взе участие в „Young Energy Europe“ с идея как да се намали пластмасата в офиса. Проектът се провежда в рамките на Европейската инициатива за опазване на климата EUKI в партньорство с Германо-Българската индустриално-търговска камара с основна цел да подобри мерките, които компаниите предприемат за опазване на климата. През 2018 година бяха обучени 29 служители от различни браншове за енергийни скаути в областите енергийна ефективност, ефективно използване на ресурси и мобилност. На финала 10 екипа от 9 компании представиха практически проекти с предложения как да се опази околната среда.

До последния етап достигна и Жасмина Русева, експерт „Екология и устойчиво развитие“ в „Овергаз Мрежи“. Тя подчерта сериозността на проблема с пластмасата. По думите й около 25,8 милиона тона пластмасови отпадъци се генерират в Европа всяка година, а според данни на „Форбс“ от 2017 година в световен мащаб купуваме по 1 милион пластмасови бутилки в минута, 91% от които не се рециклират.

Предложението на експерта по екология в Овергаз е да се заменят пластмасовите бутилки минерална вода и диспенсърните системи, разположени на над 20 места в централната офис сграда с филтриращи системи със захранване от водопроводната мрежа. Според изчисленията на Жасмина за една година тази промяна ще намали количеството генериран отпадък, като ще се спестят средно 10 800 бутилки от 0,5 литра. Нововъведението ще понижи въглеродния отпечатък от логистика и материали с 2 тона въглероден диоксид годишно.