Днес се проведе 17 кампания по проекта на Овергаз за опазване и възстановяване на българската гора „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца”. С помощта на ученици от учебен комплекс „Българско школо” екипът ни засади няколкостотин фиданки на черен бор, акация и бреза в с. Локорско (община Нови Искър). Като част от инициативата е предвидено залесяването на общо 12 дка в местността „Поляните”. В края на август 2013 г. близо 500 дка в района са унищожени от пожар, който, благодарение на усилията на огнеборци и доброволци от местното население, не е засегнал къщите на живеещите в района.

Zalesitelna akcia Overgas

Благодарение на днешните ни усилия тук отново ще има гора.

Като основни причини за възникване на горските пожари обикновено се посочват небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или влиянието на природните стихии. По-важен обаче е резултатът – сериозни щети на околната среда, унищожени стопанства, а често и човешки жертви. Овергаз е първата частна компания в страната, която подкрепя възстановяването на българските гори чрез проекта си „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца”. Инициативата стартира през 2000 г. и до момента в цялата страна са залесени над 400 дка гори.