Бизнесът и образованието в България могат и трябва да вървят ръка за ръка. В това вярва и нашата добра компания, която залага на развитието на дългогодишни партньорства с училища и универистети в страната, подкрепя инициативи в сферата на образованието и постоянното развитие на знания и умения. Какво прави едно училище наистина полезно и добро и как бизнесът може да подкрепя визията му за успех – разберете от разговора с доц. Мартин Бояджиев, изп.директор на Овергаз Академия и Мария Тонкова, директор на ГСАГД Кольо Фичето, гр. Ямбол

„Овергаз Академия – път към новите знания“ - доц. Мартин Бояджиев и Мария Тонкова