“Овергаз”, “Пощенска банка”, АЕЦ “Козлодуй” и “Солвей соди” са четирите български компании, чиито инициативи влизат в доклада The Future is Green and Inclusive. Това е първата обща публикация на Мрежите на Глобалния Договор на ООН от Източна Европа с добри практики от региона на теми, свързани с прехода към справедлива и зелена икономика и принос към Целите за устойчиво развитие.

Икономиките в Източна Европа, зависими до голяма степен от добива на изкопаеми горива и полезни изкопаеми, все още изпитват затруднения да осъществят устойчив преход. Електрическите системи с нулеви емисии трябва да бъдат норма в напредналите икономики до 2035 г. и в целия свят до 2040 г. Компаниите имат ключова роля в изпълнението на научно-базираните цели и внедряването на чисти, зелени технологии и иновации. Те трябва да се стремят към широко социално включване и партньорства от различни сектори. Решителните действия на бизнеса в посока зелени инвестиции ще ускорят трансформацията към въглеродна неутралност, заложена в Парижкото споразумение.

Разгърнати в доклада са различни примери от държавите в региона, но кои са българските и с какво се отличават, четете в следващите редове.

Овергаз

Овергаз е най-голямата частна газова компания в страната с мрежа от близо 300 хил. домакинска, над 3000 предприятия и стотици образователни и социални институции. Проектът “Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца” се реализира дълги години с цел да възстанови унищожените и да създаде нови горски масиви, като същевременно възпитава у децата уважение към природата. Проектът датира от 2000 година – оттогава насам заедно с лесничеи и ученици от “Българско школо” са проведени над 20 залесителни акции. Горските територии, засегнати от пожари или други природни бедствия, се селектират и отглеждат под контрола на специалисти. От старта на проекта до днес дърветата, за които общността на Овергаз се грижи, достигат 175 хиляди. Те поглъщат над 1,326 тона CO2 всяка година.

Пощенска банка

Пощенска банка е четвъртата най-голяма банка в страната с широка клонова мрежа, над 2 500 служители и забележителен брой частни и корпоративни клиенти. Един от стълбовете на програмата за устойчиво развитие на компанията е околната среда, със значим брой социални и екологични инициативи през 2019 и 2020 г.

Инициативите за зелени герои и истории включват информационни кампании и активации – залесяване, почистване, грижа за животните, но също така разделно събиране и рециклиране, системи за намаляване на консумацията на ресурси. Доброволчески акции на Витоша са проведени за възстановяване и облагородяване на националния парк.

Банката основава Зелен борд с цел да намали вредата върху околната среда в своите кредитни дейности. Над 50% от проектите, финансирани от банката през изминалите две години, се оценяват с нисък екологичен риск и 49.8% – със среден риск. Зелените инвестиции на Пощенска банка са дългосрочен ангажимент и важен инструмент за позитивна промяна в обществото.

Солвей Соди

Солвей Соди е част от групата Солвей – световен лидер в химическата промишленост, която се стреми да намали своя екологичен отпечатък с програмата One Planet, лансирана през 2019 г. Провежда се първият доброволчески ден, в който служители на групата от над 160 места по света обединяват усилия с местните общности в инициативи за опазване на околната среда. Така в България, в резултат на залесителната акция, са засадени 400 дървета в околността на Девня, а в градския парк 200 пускат корени със съдействието на общината и учениците от професионалната гимназия. С действията си българското представителство на Солвей привлича младите хора към зелени каузи и добавя своя принос за опазването на планетата.

АЕЦ “Козлодуй”

Пощенска банка е четвъртата най-голяма банка в страната с широка клонова мрежа, над 2 500 служители и забележителен брой частни и корпоративни клиенти. Един от стълбовете на програмата за устойчиво развитие на компанията е околната среда, със значим брой социални и екологични инициативи през 2019 и 2020 г. Инициативите за зелени герои и истории включват информационни кампании и активации – залесяване, почистване, грижа за животните, но също така разделно събиране и рециклиране, системи за намаляване на консумацията на ресурси. Доброволчески акции на Витоша са проведени за възстановяване и облагородяване на националния парк. Банката основава Зелен борд с цел да намали вредата върху околната среда в своите кредитни дейности. Над 50% от проектите, финансирани от банката през изминалите две години, се оценяват с нисък екологичен риск и 49.8% – със среден риск. Зелените инвестиции на Пощенска банка са дългосрочен ангажимент и важен инструмент за позитивна промяна в обществото. Солвей Соди
АЕЦ “Козлодуй” е единствената ядрена електроцентрала в България и най-големият производител на електроенергия в страната, генериращ над една трета от годишното национално производство. АЕЦ-ът управлява два 1000 MW блока – блок 5 и блок 6, снабдени с водни реактори. Безопасността е приоритет за централата и обект на независим контрол от страна на Българската агенцията за ядрено регулиране, Международната агенция за атомна енергия и Световната асоциация на ядрените оператори. На практика производството на електроенергия не генерира въглеродни емисии.

Компанията провежда редица активности, свързани с опазването на околната среда, сред които фотоконкурси, изложби в гр. Козлодуй и образователен проект, спечелил първо място в конкурса на b2bMedia “Най-зелените компании в България”. Всички изброени информират и насърчават активността в местната общност, повдигат важни въпроси, касаещи екологията и биоразнообразието.

Какво правят другите?

В доклада за Източна Европа попадат различни и много интересни примери от региона. Компаниите оперират в различни сектори – финансови и застрахователни услуги, фармация, енергетика, производство, но общото тях е подходът: търсене на иновативни решения за намаляване на неблагоприятния ефект върху околната среда.

Така например “Кока-кола HBC” в Хърватска съсредоточава усилията си в ограничаване на ресурсите, използвани за бутилиране, охлаждане и транспортиране, и изисква високи стандарти от участниците във веригата на доставки. Компанията си е поставила за цел да намали преките въглеродни емисии с 30% до 2025 г., въвеждайки енергийно ефективни решения (за 2019 г. 66% от енергията, използвана в производството, е от възобновяеми източници, а 49% от хладилниците в търговските обекти са енергийно ефективни).

Първата турска застрахователна компания и една от най-големите в страната Anadolu Sigorta използва електричество от ВЕИ инсталации в сградите си. В допълнение към разполагането на собствени покривни фотоволтаични системи през 2020 г., Anadolu Sigorta включва в мрежата си сервизи за поддръжка и ремонт на електромобили. Компанията намалява своята консумация на хартия всяка година, като за изминалата тя е паднала с 67% на служител в сравнение с 2019 г.

Сръбската “Хемофарм” е най-големият износител на лекарствени продукти в Сърбия. Компанията ограничава своя отпечатък чрез рециклиране и оптимизиране на транспорта на своите продукти: тя използва рециклиран картон за опаковане, придържайки се към строги фармацевтични стандарти. През 2020 г. “Хемофарм” е рециклирала 82% от своите опаковки, еквивалентни на 785 тона и 250 млн. опаковки, допринасяйки за опазването на гори с площ от 200 футболни игрища.

DTEK е най-големият частен инвеститор в зелена енергия в Украйна. Разработената от компанията стратегия цели да увеличи дела на ВЕИ в енергийния микс на страната. Зеленото портфолио включва 1 GW слънчеви и вятърни мощности, което представлява около 3,125 милиона фотоволтаични (PV) панели и 412 вятърни турбини. В историята си компанията има 80 изпълнени проекта, позволяващи на клиентите си да намалят потреблението на електроенергия на годишна база. През 2020 г. DTEK е реализирала проекта за енергийни услуги, като енергийните спестявания от тях се оценяват на 29 млн kWh, и два проекта за енергийна ефективност в публичния сектор със спестявания в размер на 476,000 kWh. В резултат от това CO2 емисиите са намалели с 2 млн тона годишно.

Пътеводителите – Мрежите на Глобалния договор на ООН

Значението на локалните мрежи на Глобалния договор на ООН по света продължава да нараства – те ще подкрепят компаниите в техните смели решения и ще отчитат техния прогрес и устойчива трансформация. Локалните мрежи са способни да приведат глобалните идеали към реални действия. Как бизнесът отговаря на климатичните промени и каква е ролята на частния сектор в прехода към зелена и справедлива икономика в нашата държава, това е въпрос, който ще предстои да се разисква в публичното пространство.

“В същината на бизнеса е да мечтае, да търси разрешение на проблемите, да бъде съвременен и предприемчив, да поема рискове и да намира креативни решения – не само касаещи продуктите и услугите, но и комплексни предизвикателства като обществените и екологичните явления. Докладът с практиките от Източна Европа, сред които и България, показва, че бизнесът е сила за добро. Посредством своите инвестиции в пазара, обществото и околната среда той се превръща в акселератор на напредъка на човечеството към постигането на Целите за устойчиво развитие”, това заяви Даринка Георгиева, Изпълнителен директор на Българската мрежа, по повод публикацията The Future is Green and Inclusive.

Включени са примери на компании от Грузия, Украйна, България, Сърбия, Р Северна Македония, Хърватска, Русия, Полша и Турция. Докладът е изготвен със съдействието на грузинската мрежа и общността на Глобалния договор на ООН.

Целият документ е достъпен на английски език на сайта на Глобалния Договор на ООН.