На 15 декември по време на официално събитие, организирано от Столична община, Асоциация за развитие на София, Каритас София, Върховен Комисариат за Бежанците на ООН и Фондация „За доброто“, „Овергаз“ беше отличен за подкрепата си към дейността на фондация „За Доброто“ и изграждането на интеграционен център #ЗаДоброто и детско-юношески център „Круто“ в сградата на ул. „Филип Кутев“ 1. Наградата получи Владислава Шаламанова, мениджър процес „Пропърти и фасилити мениджмънт“ в компанията, която имаше основна и водеща оперативна роля в процеса по преместване и организиране на пространството, което зае центърът.

Необходимостта от подкрепа на фондацията и нейната дейност се появи в отговор на бежанската криза от Украйна. От средата на м. юни 2022 г. интеграционният център #ЗаДоброто се помещава в основната сграда на „Овергаз“. Чрез него се предлага цялостна подкрепа за украинските бежанци и техните семейства, катопространството е предоставено безвъзмездно от „Овергаз“. В него на едно място успешно се събират представители на различни институции, с цел да се улесни включването на украинските бежанци в социалната, здравната и образователната системи и в пазара на труда в страната. Центърът предоставя условия и свързва търсещи и предлагащи работа, осигурява информация и възможности за преквалификация,осигурява психологическа помощ за жертвите на войната, терапевтични занимания и творчески курсове за тийнейджъри. Част от пространството е превърнато в център за хуманитарна помощ и подкрепа за деца. В него се организират и правни консултации и курсове по български език за деца и възрастни.

Благодарение на съвместната работа, доброволчеството и отдадеността на екипите на „За Доброто“, „Овергаз“ и стотици хора и компании, центърът беше преместен от началната си локация в по-широкото и удобно пространство в сградата на компанията където днес хората, бягащи от войната, могат да намерят подкрепа.

За втора поредна година наградите за отговорни към бежанци и мигранти компании се връчват от Столична община, Асоциация за развитие на София, Каритас София, Върховен Комисариат за Бежанците на ООН и Фондация „За Доброто“. Призовете отличават работодатели с принос към интеграцията, наемането и подпомагането на бежанци.