Днес на 7 ноември се провежда “Мениджър за един ден”, която е една от най-значимите инициативи. Целта и е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години. По време на инициативата висши държавни управници и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот помагат на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната институция или компания в рамките на един работен ден.
„Мениджър за един ден“ е в пълен синхрон с политиката на Европейския съюз образованието да бъде с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.

Какво представлява инициативата „Мениджър за един ден“:
– Най-разпознаваемата инициатива за кариерно ориентиране в страната, с над 15 години история и доказана полза за участниците;
– Дава възможност на участниците да изберат подходящата за тях професия и да научат как да бъдат успешни в кандидатстването за работа;
– Участието в инициативата развива меките умения на младите хора и засилва тяхната увереност в собствените сили;
– Служи за мост между бизнеса и бъдещите кадри.

Позициите, които взимат участие в Овергаз са:
– Ръководител проект „DESIREE Gas”
– Ръководител „Компютърно обслужване“
– Мениджър „Измерване и отчитане на Природен газ“
– Ръководител „Администрация“