Овергаз се включи в кариерния форум за украински граждани „Бизнесът подава ръка”, организиран в столичния Интер Експо Център от Върховния комисарият за бежанците на ООН в България, фондациите Каритас, За доброто, Катро, както и КНСБ, БЧК и Агенцията по заетостта. Събитието събра на едно място 40 работодателски организации и интересуващи се от работа граждани на Украйна, а целта бе да се осигури възможност за директен контакт между тях.

„Признателни сме, че имахме възможност да се включим във Форума, защото това е още един начин да окажем съдействие на бягащите от конфликта в Украйна и да ги подкрепим в намирането на работа у нас”, споделиха Мая Виденова, мениджър „Професионално образование“ и Даниел Пангев, старши експерт „Повишаване на квалификацията“, „Овергаз Мрежи“. Те информираха присъстващите украински граждани на събитието за възможностите за достъп до пазара на труда в България и по-конкретно за възможностите, които Овергаз предоставя.