По традиция Овергаз ще се включи в „Часът на Земята“ – една от най-големите инициативи за борба с климатичните промени в света. За поредна година газорапределителната компания ще загаси за час осветлението във всички свои офиси. Всички работещи в Овергаз ще се включат в „Часът на Земята“ като загасят и осветлението в домовете си.

Най-голямата световна природозащитна инициатива се провежда от 2007 година, а Овергаз участва от самото й начало в България. Тази година „Часът на Земята“ ще се използва, за да се повиши осведомеността за рисковете пред планетата, ако не бъдат предприети спешни мерки. Инициативата ще се проведе на 30 март от 20:30 часа.

Освен с ежегодното си участие в „Часът на Земята“ Овергаз допринася целогодишно за борбата с климатичните промени. Газификацията е един от начините устойчиво да намаляват емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Благодарение на газифицираните клиенти на компанията, които са заменили течните и твърди горива с природен газ, през 2018 година е избегнато емитирането на 451 633 тона парникови газове.