И през 2024 г. не отстъпваме от стремежа си да работим по иновативни и полезни проекти, продължаваме да развиваме мисията и дейността на нашата добра компания за осигуряване на по-чиста природа за нас и бъдеще за поколенията.

За поредна година „Овергаз“ подкрепя работата на българските пчелари, като осиновява пчелни кошери и закупува мед от устойчивите пчелни стопанства на платформата „Истински мед“.

По този начин затвърждаваме позицията и последователната си политика по отношение на опазването на природата и осигуряването на по-добро бъдеще за нашия общ дом – планетата Земя. Със своето участие в инициативата „Истински мед“ компанията ни спасява хиляди пчелни семейства, без които стремежът ни към устойчиво развитие, чиста природа и биоразнообразие би бил невъзможен.

Малките чудотворни производители на „течно злато“ са отговорни за опрашването на изключително голям брой растителни видове и селскостопански култури, а около една трета от храната, консумирана от хората, зависи от този процес. Разпространението на различни растителни видове, което пчелите стриктно изпълняват, поддържа екосистемата здрава и устойчива и спомага за поддържането на биоразнообразието в нея. Без тях производството на храни би било значително намалено и биха настъпили сериозни последици за сигурността на хранителните запаси.

Тези крехки същества поддържат биологичното равновесие в екосистемата, като контролират популацията на паразити и вредители. Няма как да не споменем и създавания от тях вкусен хранителен продукт, от който ежедневно извличаме ползи и който ни помага да бъдем по-здрави. Медът притежава висока хранителна стойност и може да служи като здравословна алтернатива на захарта.

Всички тези ползи подчертават важността на пчелите за нашето общество, околна среда и цялостен начин на живот.

Ние от „Овергаз“, като социално отговорна компания, от 2021 г. до момента сме помогнали за спасяването на над 120 000 пчели, като осиновихме пчелни кошери и подкрепихме техните пчелари –  част от платформата „Истински мед“, за да осигурим по-добро бъдеще за нас и идните поколения.