fb_post_awardswinnerТази година за пръв път се провежда конкурса “Работодател на годината”, организиран от най-големия кариерен форум за българи с опит в чужбина – “Кариера в България. Защо не?” Целта му е не само да отличи най-добрите работодатели в страната, но и да стимулира всички компании да се стремят към по-добри условия на труд за техните служители.

Категориите в конкурса са 8, като за тях са подадени общо 74 кандидатури от 35 компании. Журито на конкурса е съставено от 22 експерти в различни области – бизнес, медии и неправителствени организации.
Овергаз е финалист не в една, а в цели две категории на конкурса с три проекта:

Най-зелена компания

„През XXI век няма как компаниите да не бъдат отговорни и към околната среда. Природата зависи от нас, но и ние зависим много от нея, затова ще наградим тези, които най-добре инвестират в нейна полза и постигат устойчиви резултати.“

По отношение на „зелени“ инициативи Овергаз не пести усилия, проекта, с който компанията е финалист в тази категория е:

„Да запазим България чиста и зелена за нас и нашите деца“ – проектът датира от лятото на 2000 година. През изминалите 18 години Овергаз организира и проведе 21 залесителни акции на територията на над 14 държавни горски и ловни стопанства в цялата страна. По този начин освен за българската гора, Овергаз допринася и за облагородяването и създаването на по-добри условия на живот на населението в районите на общините Асеновград, Бургас, Варна, Велико Търново, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Кюстендил, Пазарджик, Разлог, София, Тетевен, Хисар и Чирпан.

Най-социално отговорна компания

„Ако вашата компания е допринесла за социалното, екологичното и икономическото развитие на местните общности и на обществото като цяло, това е правилната категория за вас!“

Социалната отговорност за Овергаз е ценност, традиция и осъзната потребност, която се изразява в отговорно отношение към всички заинтересовани страни – служители, клиенти, доставчици, общество.

Националната инициатива на българския бизнес „Гордея се с труда на моите родители” – Основната идея на проектът цели да покаже на децата на служителите защо трудът на родителите им е важен и да им помогне отрано в избора на професия. Инициативата представлява събитие тип „Ден на отворените врати”, когато децата за един ден са гости на компанията. Той цели да им покаже, че трудът е ценност и потребност, че всеки един от нас, влагайки своя труд и знания в упражняването на своята професия, е незаменим фактор за растежа и развитието на обществото. Програмата създава съпричастност с ценностите на труда и напредването в живота благодарение на лични качества, способности и знания.

„Намери Ключа към другия“ – В Овергаз основното вярване е, че най-голямото богатство, това са човешките взаимоотношения, добротата, благодарността. В подкрепа на това виждане бе стартирана годишна инициатива, в рамките на която всеки ден служител на компанията трябваше да предаде Ключ на свой колега, с когото изпитва трудности в комуникацията или на някой, с когото се разбира и без думи и иска да му благодари за добрата съвместна работа през годините. При предаването на Ключа следваше да бъде отправено послание и направена снимка. Пътешествията на ключа бяха отразявани всеки ден във вътрешната страница „Овергаз новини“.

Конкурса „Работодател на годината“ се провежда за 11 поредна година и е редно да бъде подкрепен всеки български работодател, който допринася към това много българи, работещи в чужбина, да се връщат обратно в страната ни и да имат потенциални възможности за развитие.

Кой печели ще стане известно на 20.09 по време на форум “Кариера в България. Защо не?”.