Какви действия може да предприеме бизнесът, за да осигури прилагане на мерките за устойчиво развитие в глобален мащаб? Има ли изоставане в изпълнението на световната програма на ООН 2030 за устойчиво развитие? Тези важни въпроси попаднаха във фокуса на вниманието по време на годишния форум на Глобалния договор на ООН и местните мрежи, който се проведе в края на март в Ню Йорк и събра над 200 изпълнителни директори, мениджъри за отделните държави, от 69 страни от цял свят. Българската мрежа на Глобалния договор беше представена от г-н Димитър Цоцорков, председател, и г-жа Дарина Георгиева, изпълнителен директор на местната мрежа и мениджър „Овергаз Общество“.

По време на дискусиите стана ясно, че бизнесът трябва да се справя с безпрецедентна несигурност и световни предизвикателства, много от които традиционно не са свързани с неговата дейност. Основа за обсъждане стана последното проучване на Глобалния договор на ООН и Accenture сред изпълнителни директори относно устойчивостта – в него над 2600 изпълнителни директори от 128 държави посочват редица предизвикателства в нашето съвремие, като: инфлация, войни, недостиг на човешки капитал, изменение на климата, киберсигурност, бежански кризи, повишени разходи за суровини, прекъсвания на веригата на доставки и др.

Отговорното поведение на всяка компания е ключово в световен план за постигане на целите на ООН. Ако един бизнес днес не работи по отговорен и устойчив начин, едва ли ще оцелее – пазарът, потребителите, банките, служителите, обществото ще го „изхвърлят“. А ако компаниите искат да променят бизнес средата, могат да се включат в Глобалния договор на ООН, за да водят те промяната, да получат инструментариум и да срещнат сродни по дух предприемачи.

„Овергаз“ е сред основателите на Българската мрежа още от 2007 година и е член на Националния съвет на организацията. Със своята целенасочена политика на устойчивост, етични бизнес практики и цялостен стремеж към постигане на свободно и развито гражданско общество компанията има лидерска роля във всички аспекти – права на човека, труд, околна среда и борба с корупцията.