Лекарствата са сред най-често използваните продукти във всяко домакинство, а причината за това е фактът, че те ни пазят здрави и ни лекуват, когато е нужно. За да бъде вярно последното твърдение, задължително трябва да бъде спазено едно условие – да бъдат в срок на годност. Лекарствата с изтекъл срок застрашават не само здравето на хората, но и това на околната среда, където те често попадат.

Някога питали ли сте се какво да направите със старите си лекарства? Дали в аптеката ще ги приемат? Какво ще стане, ако ги изхвърлите в канализацията или общия кош за смет? В подкрепа на Световния ден на околната среда, 5 юни, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Bayerпроведоха съвместна гражданска инициатива под надслов #BeatMedicineWaste, в която „Овергаз“ се включи с участието на своите служители. Кампанията има за цел да информира всички хора за нуждата от правилно изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност и провокиране на чувство за лична отговорност към околната среда чрез правилното третиране на опасните лекарствени продукти.

 

 

Над 18 килограма лекарства с изтекъл срок на годност бяха събрани от служителите на „Овергаз“ в рамките на един месец. На 5 юни те бяха предадени на специално обособен пункт за опасни отпадъци, като по този начин още веднъж с реални действия бе потвърдена позицията на „Овергаз“ по въпроса за чиста околна среда.

След предаването на медикаментите, на специално организирано събитие на отговорния бизнес компаниите представиха част от своите резултати, обмениха идеи и задълбочиха познанието си по въпросите какво е влиянието на опасните отпадъци върху природата и какви действия можем да предприемем като отговорно общество.