Бъдещето на природния газ и на водорода бе поставено във фокуса на вниманието по време на международна конференция на тема „Горивни клетки и водород – възможности и перспективи за газовите компании“, която се проведе в курортния комплекс „Златни пясъци“ на 17 май. Събитието бе организирано от  „Български газов център” ЕАД с подкрепата и със съдействието на Българска асоциация „Природен газ”.

В събитието взеха участие над 40 представители от Института по електрохимия и енергийни системи на БАН, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Тракийския университет – Стара Загора, Овергаз Мрежи, Овергаз Техника, Газтек, Газтехника, Мега Електроникс, Аресгаз, Булгартрансгаз, Черноморска газова компания, Овергаз инженеринг, Ютек гас, Интерметал, Хоумгаз, Топлотрейд, Хъниуел България, Ротенбергер, Газови системи и инженеринг, Аквастар-сис, Интерметал, представители на общинската администрация на гр. Разград и др. 

Конференцията бе открита от доц. д-р Мартин Бояджиев, изпълнителен директор на Българския газов център, който постави акцент върху различни аспекти на водородните технологии и значението на природния газ като енергоизточник в нашето съвремие. На конференцията бяха представени доклади, свързани с горивни клетки и водород, възможности и перспективи за газовите компании за впръскване на водород в газопреносните и газоразпределителните мрежи.

Припомняме, че Овергаз е пионер с първата горивна клетка на природен газ в България.

Проф. Дария Владикова от Тракийския университет изнесе доклад за пътната карта на водорода в ЕС и България – проекти, намерения, реалност. За  възможностите за използване на водорода в транспорта и за реализираните проекти доклад изнесе  доц. д-р Благой Бурдин от Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ към БАН.

Представители на фирма „Ротенбергер България“ представиха инструменти и материали за технологии, съвместими с водорода.

 По време на конференцията след всеки доклад се дискутираха важни приложни  проблеми и решения за възможностите и перспективите за газовите компании за производство, съхранение, транспорт и използване на водорода.