Изпълнителният директор на „Овергаз Мрежи“ поздрави участниците в ежегодната надпревара „Най-добър млад инсталатор“ и отправи горещо предложение за бъдещето им в компанията

За 14 поредна година конкурсът „Най-добър млад инсталатор“ се провежда със съдействието на Овергаз и събира във финалния си кръг в Русе ученици от професионалните гимназии в цялата страна. Шест отбора и техните ръководители достигнаха до заключителния етап и в момента се състезават в учебните работилници на домакините от ПГПТ „А. Буров“. Задачата им е да изградят качествена инсталация под зоркия поглед на експертите на компанията.

В своята откриваща реч изпълнителният директор на „Овергаз Мрежи“ – Светослав Иванов, отбеляза дългогодишното партньорство на Овергаз с Министерството на образованието и науката и резултатът от предоставяне на т.нар. дуално обучение, което свързва младите кадри с бизнеса. „Според методиката за оценка на качеството на услугата от страна клиентите, за висока се смята всяка оценка над 1. Нашата компания получава 3,5. Това се дължи именно на газовите техници – те са лицето на Овергаз“, и се обърна директно към състезателите – „вие носите голяма отговорност, защото от една страна трябва да подсигурите безопасността на домакинствата, но от друга, вие сте хората, които спечелват доверието и дискусията с домакина.“.

Преди състезателите да заемат места си в залите, Светослав Иванов даде заявка за нов пакет от предложения, предназначен за младите професионалисти, които постъпват в компанията. По думите му, на тяхно разположение ще бъде всичко необходимо, за да изпълняват те задълженията си и да се чувстват удовлетворени, признати и свободни да се развиват и самостоятелно. Това, което Овергаз е готова да предостави на своите газови експерти, са напълно оборудвани автомобили, инструменти, сертификати и менторска помощ „редом до тях“. Франчайз – това е горещото предложение, което той отправи към желаещите да работят за себе си – брандирана кола „Овергаз“, с която те могат да осъществяват своята дейност, но вече като предприемачи.

Петър Тасков, победител в първия конкурс за млади инсталатори, присъства на откриването и окуражи участниците в издание 2019. Той им разказа за личния си успех, пожънат в компанията и сподели още, че с подкрепата на Овергаз е завършил своето висше образование в Минно-геоложкия университет със специалност „Добив и транспорт на нефт и газ“.

„Търсенето на газови инсталации в момента е изключително силно и се очаква през следващите години да расте непрекъснато – предстои да изградим 4 пъти повече газоразпределителна мрежа от тази, която управляваме и експлоатираме днес, и вашата роля като инсталатори е ключова, за да осъществим тази цел. Очакваме да газифицираме около 1 млн. нови български домакинства, така че перспективите за работа при нас са гарантирани“, заключи Светослав Иванов и пожела на всички участващи в проекта успешен завършек.