Преди деветнадесет години „Овергаз“ учреди конкурса „Млад инсталатор“ с цел да бъдат предизвикани младите специалисти да покажат знанията и уменията си на практика. Тази година младежите отново могат да демонстрират наученото в училище и да премерят сили с връстниците си при изпълнение на задачите, които специалисти от компанията предварително подготвят и след това оценяват изпълнението им. Ученици от всички професионални гимназии, в които се изучават специалности от направление „Електротехника и енергетика”, от 11 и 12 клас, имат възможност да бъдат част от приключението „Млад инсталатор“. Организацията и провеждането на конкурса се осъществят в партньорство между МОН и „Овергаз Мрежи”.
В първия кръг на конкурса на участниците беше предложен тест на база на учебното съдържание, като се явиха общо 114 ученици от различни градове. В надпреварата се включиха младежи от Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Буров“ и Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, град Русе, професионална гимназия „Академик Благовест Сендов“, Варна, Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, Разград, Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“, както и участници от Гимназия по строителство и архитектура „Кольо Фичето“, град Ямбол.
До втория кръг, който се проведе на 17 март на място в съответната гимназия, бяха допуснати 90 участници, разделени в 30 отбора. Представителите на Овергаз, включени в журито за оценяване на задачите от втория кръг, бяха безкомпромисни и проявиха обективност при поставянето на точките, водени от критериите за оценка. Петър Шопов, управител на „Овергаз Проект“, в качеството си на председател на журито, Петър Тасков, главен експерт, „Сервизен център №10 – Банско, Разлог“, Йордан Горчев, експерт „Сервизен център №1 – Русе“, както и Доброслав Митев, мениджър проект „Създаване на капацитет за изграждане на битови и газови инсталации“, „Овергаз Директ“, в качеството си на членове на журито имаха последната дума и изпратиха най-добрите да премерят сили в третия финален кръг. Той ще се състои в края на април в град Ямбол. Отборите са общо шест и са от градовете Ямбол, София, Русе, Разград и Варна. Организаторите споделиха, че задачите вече са готови – изграждане на част от отоплителна инсталация, захранвана с газ, и пожелават успех на бъдещите ни колеги и участници в конкурса, които ще се борят за наградите, осигурени от „Овергаз“.