Нашите експерти

Светослав Иванов: Топ приоритет на властта трябва да е местният добив на газ

Публикувано на
Няма геоложка логика в едно и също море, в което се стичат две гранични реки – Дунав и Резовска, наПрочетете повече

Благодарствено писмо от Висшия съдебен съвет към Иванна Гидикова, мениджър клиентски център в Нова Загора

Публикувано на
В пощенската кутия на Овергаз получихме благодарствено писмо от Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет. С помощта и съдействието наПрочетете повече

Истината за природния газ и защо политиците заявяват намерения да се откажат от него… поне засега

Публикувано на
Газовата индустрия в България се развива въпреки, а не благодарение на държавата Проблемът: Природният газ в последните някол­ко години еПрочетете повече

„Овергаз” вече монтира по домовете суперумни разходомери

Публикувано на
Вестител БГ осигурява телекомуникационната връзка и планира да развие модерната LoRaWAN мрежа в България и в Гърция „Овергаз мрежи“ АДПрочетете повече