През октомври семействата, клиенти на „Овергаз Мрежи“, са платили средно по 35 лева за топло, готвене и подгряване на вода. Консумацията е намаляла с 32 процента в сравнение с миналата година. Дължи се на топлото време през есенния месец, когато средно дневните температури не падаха под 18 градуса.

Ако семействата бяха избрали за същите услуги електроенергията, те щяха да платят по 58 лева за санирани жилища с подходяща дограма.

Най-много са клиентите на Овергаз, които живеят в апартаменти от 70 до 90 квадрата. Тяхната средна сметка за месеца е 30 лева. Разликата с електричеството се запазва и в сметките за жилища от 90 до 120 квадрата.

Освен да спестяват от семейния бюджет, потребителите на природен газ допринасят и за опазване на околната среда. Битовата газификация намалява замърсяването на въздуха с близо 26 000 тона вредни вещества годишно.