Влизаме в един от клиентските центрове на Овергаз, този обаче се различава от другите. Но не само по приятната атмосфера и топлата усмивка на колегата, който ни посреща, а защото в едно от помещенията е първата и единствена по рода си в България горивна клетка, която работи с природен газ. Доц. д-р Мартин Бояджиев, който е изпълнителен директор на „Овергаз Академия“, ни разказва повече за най-новата технология за използване на природен газ.

Малка на вид кутия, но със сложен химически процес под капака, който осигурява цялата необходима енергия от тока до отоплението на помещението и водата, необходима за домакинството. В приблизителни размери метър на метър „постъпва“ синьото гориво, а вътре се раздробява на водород, от който се произвежда електрическа енергия. В принципа са вплетени най-новите технологии в света по отношение на електроника, комуникации, химия и газификация.

Доц. д-р Мартин Бояджиев

Горивната клетка създава киловат и половина електрическа енергия и киловат топлинна енергия. На ден необходимият разход на газ е около 5 кубически метра, с който се произвеждат 35 киловатчаса енергия. Грубите сметки показват, че с цената на газа за месец март, ако едно семейство използваше горивна клетка у дома, щеше да плати около 170 лева за цялата енергия в дома си – от осветлението и телевизора, до отоплението и горещата вода в банята.

Какво се крие в клетката?

Технологията е от миналия век, но сега набира популярност, заради по-дългия живот на горивните клетки. Любопитен факт: и тази технология, както и мобилните телефони, е била разработена първо от военните.  Клетката, която захранва демонстрационния център на „Овергаз“ в софийския квартал Бояна, е с 10 години гаранция, като при правилна експлоатация може да се използва над 20 години.

Принципът за получаване на водорода е паров реформинг, устройството работи и с вода, която трябва да е пречистена през тройна осмоза – метод, използван във филтрите на вода. Пречистената вода е важна, защото колкото по-чист е водородът, който получаваме, т.нар. водород пет деветки (99,999), толкова по-дълъг е животът на клетката.

След като при паровия реформинг от природния газ се произведе водород, той се използва за производството на електрическa енергия на принципа на разпадането на протони и електрони – така се създава електрически поток и устройството работи 24 часа в денонощието и произвежда около 1100 киловатчаса енергия, необходима за нуждите на едно домакинство за месец.

Проектът е осъществен по рамково споразумение за сътрудничество между Българска асоциация „Природен газ“ и Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН, като „Овергаз Мрежи“ осигурява мястото и експлоатацията на устройството, за да могат да се следят данните от използването му.
Още по темата ще намерите в нашия блог: