100 000 български домакинства ще получат близо 600 милиона лева за подмяна на отоплителните си уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) до 2027 година. Това са средно по 6000 лева на домакинство, напълно достатъчни за изграждане на инсталация за природен газ вкъщи.

Средствата са от европейската програма „Околна среда“. Неин фокус са общините с нарушено качество на въздуха и с високи показатели на фините прахови частици (ФПЧ10). В списъка са София, Варна, Пловдив и доста градове от Северна, Югозападна и Югоизточна България, където живеят голяма част от клиентите на Овергаз Мрежи.Освен преминаването на природен газ, програмата насърчава използването и на възобновяема енергия, водород и други иновативни технологии там, където това е възможно.

Ще ви информираме подробно и веднага, щом процедурата е готова за старт.