Въпреки че не е възобновяем източник на енергия, популярността на природния газ като алтернативно гориво расте. Високата му ефективност, конкурентната цена и широкото му приложение както в бита, така и в стопанския сектор му отделят все по-голям процент в енергийния микс на различни държави по света.

Доколко сте запознати със свойствата на природния газ? В днешния материал ще развенчаем 7 от най-разпространените митове за тази алтернативна енергия.

1. Природният газ и пропан-бутанът са имена на един и същи вид газ.

Грешно. Повече за разликите между пропан-бутана и природния газ можете да прочетете тук.

2. Природният газ е по-тежък от въздуха.

Грешно. Природният газ е два пъти по-лек от въздуха и при изтичане излиза навън дори и през най-малкия процеп без да създава опасност. За разлика от него пропан-бутанът, който е по-тежък от въздуха, при изтичане в помещение се концентрира около пода на помещението. Това е предпоставка за доста сериозни инциденти.

3. Природният газ е вреден за околната среда.

Грешно. Природният газ е екологичен и чист източник на енергия. При използването му не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха; не създава отпадъчни продукти – причина за киселинни дъждове, и отделя значително по-малко парникови газове. Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда.

4. Природният газ е токсичен.

Грешно. Природният газ не е токсичен и опасен за здравето.

5. Запасите от природен газ намаляват.

Грешно. Геолози и експерти потвърждават, че запасите от природен газ в световен мащаб са достатъчни поне за следващите две столетия. В допълнение всяка година се откриват нови находища.

6. Природният газ мирише лошо!

Грешно. В действителност природният газ няма цвят и мирис. Като част от мерките за безопасност синьото гориво се одорира допълнително, така че при евентуално изтичане, да бъде „разпознато”.

7. Природния газ е опасен и може да предизвика експлозия!

Грешно. За да се предизвика експлозия, е необходима концентрация на природен газ от 5%-15% във въздуха. Като вземете предвид факта, че природният газ е по-лек от въздуха и лесно излиза навън, вероятността от такава концентрация е много малка. В допълнение температурата на самозапалване на природния газ е цели 537°С! Друг не по-маловажен факт за използването на природен газ, който трябва да знаете е, че инсталациите подлежат на сериозен и редовен технически контрол. В допълнение газовите уреди и инсталации са оборудвани с най-модерните системи за безопасност и защита, които осигуряват допълнителна сигурност. За сравнение, използването на пропан-бутан е свободно т.е. не подлежи на никакъв контрол за безопасност. Той е и доста по-лесно запалим – факт, който създава предпоставки за сериозни инциденти.