Представяме ви анализа на средна сметка и консумация на природен газ в домакинствата на нашите клиенти през месец април, изготвен от колегите от процес „Проучване на пазара“.

Средната консумация в битов сектор през април тази година е спаднала с 2% (15КВтч) в сравнение с отчетената през същия месец на 2019 г. При средната месечна сметка също се отчита спад с 27% (23лв.), което се дължи на спада в цената на природния газ с 30%. Месечната норма на потребление на м² и на човек в домакинството нарастват съответно с 10% (0.9 КВтч) и 4% (14КВтч). Средната температура се запазва същата спрямо април 2019 г.

Жилища с отопляема площ от 90 м² до 120 м²

През април има промяна при най-големия потребителски сегмент. С най-голям дял са жилищата от 90 м² до 120 м². Консумацията през април тази година, спрямо миналата, се е увеличила с 3% (30 КВтч), а месечната сметка е с 24% (20лв.) по-ниска в сравнение с миналата година, което се дължи на намалението на цената на природния газ с 30%. Средната норма на потребление на м² и на човек в домакинството нарастват съответно с 6% (0.4 КВтч) и 5% (16 КВтч).

Жилища с отопляема площ от 70 м² до 90 м²

В следващия по големина сегмент средната консумация се е увеличила със 7% (51 КВтч) спрямо миналата година. Въпреки това средната месечна сметка бележи спад от 21% (15 лв.). Месечната норма на потребление на м² се е увеличила с 13%, докато месечната норма на човек в домакинството се е увеличила с 9%. Средната температура през април тази година се запазва същата спрямо април 2019 г.