Представяме ви анализа на средна сметка и консумация на природен газ в битовия сектор за месец август 2020 година, изготвен от процес „Проучване на пазара“.

Средната консумация в битов сектор през август тази година е нараснала с 4% (6КВтч) в сравнение с отчетената през същия месец на 2019 г. При средната месечна сметка се отчита спад с 27% (5,14лв.), което се дължи основно на по-ниската цена на природния газ с 36% (0.033 лв). Месечната норма на потребление на м² през месец август е нараснала с 2% в сравнение с година назад, а месечната норма на потребление на човек в домакинството се е повишила с 4% (2 КВтч). Средната температура е с 0.5 градуса по-ниска спрямо август 2019 г.


Жилища с отопляема площ от 70 м² до 90 м²

При най-големия потребителски сегмент консумацията през август тази година, спрямо миналата, се е увеличила с 1% (2 КВтч), а месечната сметка е намаляла с 27% (почти 5лв.). Спадът отново е в резултат на по-ниската цена на природния газ (с 36%). Средната норма на потребление на м² е нараснала с 6% (0.1КВтч) , а месечната норма на потребление на човек в домакинството е нараснала с 2% (1КВтч).


Жилища с отопляема площ от 90 м² до 120 м²

Без съществени изменения спрямо август 2019 г. остават и средните стойности в следващия по големина сегмент. Средната консумация е по-висока с 1% (1 КВтч) спрямо миналата година. Средната месечна сметка бележи спад от 26% (5лв.), поради по-ниската цена на природния газ. Месечната норма на потребление на м² и месечната норма на човек в домакинството са се увеличили съответно с 8% и с 6%.