Анализ на средна сметка и консумация на природен газ в битовия сектор за месец декември, 2020 година, изготвен от колегите от процес „Проучване на пазара“.

През декември тази година средната консумация в битов сектор се е увеличила с 15% (265 КВтч) спрямо същия месец на 2019 г. Като причина може да бъде посочена извънредната обстановка, в резултат на която много хора са увеличили потреблението си, работейки от вкъщи. Въпреки повишената консумация се забелязва спад на средната месечна сметка от 12% (19 лв), което се дължи на по-ниската цена на природния газ (23%) спрямо декември 2019 г. Месечната норма на потребление на м² и на човек в домакинството през месец декември са нараснали с 15% всяка, респективно с 2.7 КВтч и с 92 КВтч в сравнение с миналата година.

Жилища с отопляема площ от 70 м² до 90 м²

При най-големия потребителски сегмент – 70 м² до 90 м² – консумацията през декември тази година спрямо миналата се е увеличила с 15% (211 КВтч), докато месечната сметка е намаляла с 12% (15 лв). Средната норма на потребление на м² и месечната норма на потребление на човек в домакинството са нараснали съответно с 15% (2.7 КВтч) и 14% (78 КВтч).

Жилища с отопляема площ от 90 м² до 120 м²

В следващия по големина сегмент средната консумация е по-висока с 16% (269 КВтч) спрямо същия месец на 2019 г. Средната месечна сметка бележи спад от 11% (17 лв). Месечната норма на потребление на м² и месечната норма на човек в домакинството са по-високи съответно с 16% и с 14%.