Представяме ви анализа на средна сметка и консумация на природен газ в битовия сектор за месец септември 2020 година, изготвен от процес „Проучване на пазара“.

В резултат на по-високата средна температура през септември тази година, средната консумация в битов сектор е намаляла с 3% (6 КВтч) спрямо същия месец на 2019 г. При средната месечна сметка се отчита спад с 29% (6,31лв.), което се дължи основно на по-ниската цена на природния газ с 32% (0.029 лв). Месечната норма на потребление на м² през месец септември е намаляла с 4% в сравнение с година назад, а месечната норма на потребление на човек в домакинството е спаднала с 3% (2 КВтч).

Жилища с отопляема площ от 70 м² до 90 м²

При най-големия потребителски сегмент, от 70 м² до 90 м², консумацията през септември тази година, спрямо миналата, е намаляла с 4% (7 КВтч), а месечната сметка 29% (почти 6 лв.). Средната норма на потребление на м² и месечната норма на потребление на човек в домакинството са намалели съответно с 4% (0.1КВтч)и 3% (2КВтч).

Жилища с отопляема площ от 90 м² до 120 м²

Без съществени изменения спрямо септември 2019 г. остават и средните стойности в следващия по големина сегмент. Средната консумация е по-ниска с 3% (6 КВтч) спрямо миналата година. Средната месечна сметка бележи спад от 29% (6лв.), поради по-ниската цена на природния газ. Месечната норма на потребление на м² и месечната норма на човек в домакинството са по-ниски съответно с 5% и с 2%.