Представяме ви анализа на средна сметка и консумация на природен газ в битовия сектор за първия месец от 2021 година, изготвен от колегите от процес „Проучване на пазара“.

През януари тази година средната консумация в битов сектор е намаляла със 7% (153 КВтч.) спрямо същия месец на 2020 г., което се дължи на по-високата средна температура. При средната месечна сметка също се отчита спад с 28% (57 лв.) в следствие на по-ниската цена на природния газ и на спада в потреблението. Месечната норма на потребление на м² и на човек в домакинството намаляват съответно със 7% и 5%.

Жилища с отопляема площ от 70 м² до 90 м²

При най-големия потребителски сегмент 70м² до 90м² консумацията през януари тази година е с 6% (114 КВтч.) по-ниска спрямо миналата. Месечната сметка е намаляла с 28% (46лв). Средната норма на потребление на м² и на потребление на човек в домакинството са спаднали съответно с 6% (1.5 КВтч.) и 3% (19 КВтч.).

Жилища с отопляема площ от 90 м² до 120 м²

В следващия по големина сегмент средната консумация намалява също с 6% или 132 КВтч. спрямо същия месец на 2020 г. Средната месечна сметка бележи спад от 28% (53 лв). Месечната норма на потребление на м² и на човек в домакинството са по-ниски съответно с 6% и с 5%.