Представяме ви анализа на средна сметка и консумация на природен газ в битовия сектор за месец юни, изготвен от екипа на процес „Проучване на пазара“ в „Овергаз Мрежи“.

Средната консумация в битов сектор през юни тази година е нараснала с 33% (70КВтч) в сравнение с отчетената през същия месец на 2019 г. При средната месечна сметка обаче се отчита спад с 10% (2,25лв.), което се дължи основно на по-ниската цена на природния газ с 35% (0.032 лв). Месечната норма на потребление на м² и на човек в домакинството са нараснали съответно с 28% (0.6 КВтч) и 34% (25 КВтч). Средната температура е с почти 2 градуса по-ниска спрямо юни 2019 г.

Жилища с отопляема площ от 70 м² до 90 м²

При най-големия потребителски сегмент – 70м² до 90м², консумацията през юни тази година, спрямо миналата, се е увеличила с 27% (50 КВтч), а месечната сметка е намаляла с 12% (2 лв.). Спадът отново е в резултат на по-ниската цена на природния газ (с 35%). Средната норма на потребление на м² и на човек в домакинството се увеличават съответно с 35% (0.8 КВтч) и 29% (20 КВтч).

Жилища с отопляема площ от 90 м² до 120 м²

В следващия по големина сегмент, средната консумация е по-висока с 28% (57 КВтч) спрямо миналата година. Средната месечна сметка бележи спад от 15% (3 лв.). Месечната норма на потребление на м² се е увеличила с 30%, а месечната норма на човек в домакинството е нараснала с 32%.