С над 1 000 тона годишно намаляват атмосферните замърсители в града благодарение на битовата газификация

Близо 2 000 метра (2 километра) газоразпоределителна мрежа ще изгради Овергаз в Русе през 2019 година. Така вече съществуващата инфраструктура от 132 километра ще се увеличи на 134 километра. Новата газова мрежа ще достигне до около 200 домакинства, които ще могат да се възползват от многобройните предимства на природния газ.

Именно благодарение на модерната разпределителна инфраструктура, по която газът достига до домовете им, семействата, които използват синьото гориво, не страдат от дългите профилактики по мрежата на топлофикационните дружества. Новата газова мрежа не изисква да се извършват дълги ремонти през лятото и потребителите на услугата да остават без топла вода в продължение на дни.

Природният газ е и икономичен енергоизточник. Вече газифицираните семейства в града плащат два пъти по-ниски сметки, отколкото ако използваха ток, за да имат топла вода и да готвят през лятото, както и да поддържат градусите в домовете си високи през зимата.

Благодарение на домакинствата, които използват синьо гориво, атмосферните замърсители в Русе, един от градовете с най-сериозен проблем с мръсния въздух, намаляват. Фините прахови частици, серните и азотните оксиди, въглеродния оксид и летливите органични съединения са с по 1 000 тона по-малко годишно само заради битовата газификация.

Потенциалните клиенти могат да се възползват и от безвъзмездна финансова помощ по програмата DESIREE Gas. Повече информация могат да намерят на https://gas.overgas.bg/desiree-clients/.