1 900 фиданки от летен дъб и черен бор на площ от 4 дка залесиха петокласниците от „Българско школо“ с помощта на лесовъдите от Териториалното поделение на Държавно горско стопанство „Елин Пелин“. С това засадените от „Овергаз“ дръвчета на територията на 540 дка нова гора са близо 200 000. Сред залесените горски масиви в 18 държавни горски и ловни стопанства има акация, атласки кедър, благун, бор, дъб, ела, липа, смърч, топола и ясен.

В землището с. Горно Камарци, община Горна Малина, горските стопани успяха да грабнат вниманието на възпитаниците от „Българско школо“, като  показаха на децата как се засаждат фиданки, и с подготвените интерактивни игри, за да могат по достъпен начин да обяснят процесите. Подходът, който бяха избрали, се оказа подходящ, защото децата разпалено задаваха въпроси, през цялото време се чуваха възгласи „Къде е отборът на Белия бор?“, „Капитаните!“,  „Широколистните отбори – тези на бреза и цер – вие сте на ред“.

И тази година залесителната акция се проведе в рамките на дългогодишния проект на компанията за опазване и възстановяване на българската гора „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца”. Овергаз е първата частна компания в страната, която подпомага възстановяването на българските гори, а засадените дървета поглъщат средно 4 760 тона въглероден диоксид годишно. В инициативата тази година участие взеха близо шестдесет петокласници от две паралелки.

Теренът, обект на тазгодишната акция, е пострадал от две природни бедствия – силен снеголом, а на следващата година – пожар. Така свежите фиданки идват тъкмо навреме!

Директорът на Държавно горско стопанство „Елин Пелин“ инж. Николай Гаджанов приветства децата по време на инициативата и каза:

„Гората е вдъхновение, обща грижа и живот. Мотото на седмицата на гората тази година е „Гората е живот и обща отговорност“. Щастлив съм, че с подкрепата на „Овергаз“ и тази година ще успеем да възстановим този район. С финансовата подкрепа, която ни оказват и с помощта на всички вас – учениците от „Българско школо“, ще спасим пострадалия терен. Може да направите сравнение с терените наблизо, които не са били засегнати от бедствието и мястото, на което се намираме сега. С ваша помощ ще направим опит да създадем гора!“

Проектът на Овергаз „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца“ възниква през 2000 година като идея да се възстановят част от унищожените гори в резултат на бушуващите в продължение на месеци опустошителни пожари, когато изгарят хиляди декари гори в страната. Инициативата приобщава и младото поколение към идеята, че всички ние сме отговорни за средата, в която живеем и за състоянието ѝ в бъдеще.