От тази година всички физически лица, които са направили подобрения на дома си, включително заради преминаването на природен газ, могат да получат данъчни облекчения.

Достатъчно е да имате документ за платения труд (фискален бон, разписка, банков или друг документ), за да намалите данъка си върху доходите на физически лица.
А при изграждане на вътрешна газова инсталация (ВГИ) от Овергаз, компанията ще предостави необходимите документи, за признаване на разхода. При направени подобрения или ремонт на вашия дом в общ размер до 2 хиляди лева, ще ви се приспаднат 200 лева от данъка.

За тези от вас, които се интересуват от детайлите, промяната е постигната с изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и документът е публикуван в бр. 104 на Държавен вестник от края на миналата година. Текстът се намира в новия член 22е от Закона.