Energiina efektivnost

Децата лесно могат да бъдат научени на отговорно отношение към енергията.
Сн.: aliantenergykids.com

Вероятно често казвате на децата си „Изгаси лампата!” или „Затвори вратата на хладилника”, но обяснявали ли сте им някога защо трябва да го правят? Такива енергоефективни дейности ние, възрастните, извършваме почти несъзнателно, но за децата те са неразбираеми. В днешната статия бихме искали да Ви припомним някои основни факти и съвети за пестене на енергията, които ще Ви помогнат при възпитаването на отговорно отношение към природата на Вашите деца.

Какво представлява енергията?

Днес голяма част от предметите, които използваме изискват някакъв вид енергия, за да функционира: колите използват течни горива или природен газ; телевизорът и пералнята – електричество; за отопление и охлаждане също е необходима енергия.

Най-популярната класификация на енергоизточниците ги разделя на две основни групи според степента на влияние на човешката употреба:

–         Възобновяеми – това са тези енергоизточници, които не се влияят съществено от човешкото потребление като слънчевата и вятърната енергия.

–         Невъзобновяеми – енергоизточници, които не се „възстановяват”, формират се естествено в околната среда, но изключително бавно.

Защо трябва да пестим енергията?

Количеството енергия, което използваме, се повишава всяка година. Голяма част от потреблението се дължи на прекалено и неразумно използване. А тази енергия не е безплатна. За децата е важно да знаят, че неправилно консумираната енергия е и прахосване на пари.

Използването на големи количества енергия не се отразява добре на околната среда. Голяма част от енергоизточниците са причина за замърсяването на околната среда.

И децата могат да помогнат в пестенето на енергия!

С тези практични съвети децата ще се научат на отговорно отношение към използваната енергия, което ще е от полза не само за месечните Ви битови разходи, но и за подобряване на условията на околната среда. За някои последното може да звучи твърде мащабно, но е факт: за намаляване на негативния ефект от човешката дейност върху природата значение има усилието на всеки един от нас.

1. Като изключват осветлението, телевизора, компютъра или видео конзолата, когато свършите с тях и излизате от стаята.

2. Да затварят вратата на хладилника. При всяко отваряне до 1/3 от студения въздух може да излезе навън.

3. Да напомнят на възрастните да използват по-хладка вода в миялната машина и в пералнята. От горещата вода дрехите, например, не стават по-чисти, а се хаби много по-голямо количество енергия.

4. Да дърпат завесите на прозорците. Така през лятото ще е по-хладно, а през зимата по-светло.

5. Да помагат в избора на енергоефективни уреди. Според европейския енергиен етикет енергийната ефективност на уредите се означава с букви от А до G. Колкото повече плюсове има след „А” на етикета на продукта, толкова по-енергоефективен е той.

6. Да взимат по-кратък душ. По този начин на годишна база могат да бъдат спестени десетки хиляди литри вода.

7. Да напомнят на възрастните да намаляват отоплението през зимата, когато семейството е навън.