12065771771975582164reporter_flat.svg.hi

Газификация на етажна собственост.

В предишната статия Ви разказахме накратко как в няколко лесни стъпки можете да газифицирате Вашето жилище тип фамилна къща и да използвате природен газ. В днешната бихме искали да ви запознаем накратко с някои особености при газификацията на етажна собственост.

При изграждането на сградна газова инсталация е необходимо да сте постигнали съгласие на 50% + 1 (малко повече от половината) от собствениците на идеални части от общите части на сградата. До миналата година бе необходимо одобрението на 2/3 от съседите. Благодарение на инициативата за промяна на утежняващите административни изисквания на Българска асоциация „Природен газ“ процедурата бе значително улеснена.

Одобрението на съседите се удостоверява с протокол от проведено общо събрание, съдържащо тяхното писмено съгласие. Нужно е да бъде определен и упълномощен (с нотариално заверено пълномощно) представител на живущите в сградата, който да поеме ангажимента за подписването на необходимата документация по газификацията на етажната собственост. След изграждането на сградната газова инсталация се пристъпва към изграждането на вътрешната газова инсталация. Освен тези особености, процесът по газификация на етажната собственост протича по сходен с газификацията на еднофамилна къща начин.

Имайте предвид, че общото съгласие за изграждането на сградна газова инсталация на всички живущи в сградата не гарантира разпределение на разходите по изграждането на инсталацията. Газификацията е една от мерките за повишаване на енергийната ефективност, а освен комфорт в дома и възможност да използвате ефективно гориво, повишава и стойността на имота.

Ориентировъчният срок за изграждане на газовата инсталация е същият като при газификацията на фамилни къщи, с изключение на изискването за получаване на одобрение от всички собственици в сградата.

За Ваше улеснение:

Бланка_Протокол от общо събрание

Бланка_Пълномощно.

Важно!

До 31ви декември 2013 г. всички индивидуални битови клиенти, живеещи на територията на газоразпределителната мрежа на Овергаз, в сгради с налична сградна газова инсталация, финансирана от Овергаз, които сключат стандартен договор за присъединяване или комплексен договор за присъединяване към мрежата на компанията могат да получат електронен ваучер на стойност 100 лева или  180 лева с който да покриете частично или изцяло цената за включване към СГИ. Пълните условия на промоцията можете да видите тук: http://overgas.bg/home/216. Контакти на Клиентските центрове на Овергаз: http://www.overgas.bg/web/guest/clientcenters.