Колко често си казвате за неща, които знаете, че са ви необходими и в които трябва да инвестирате “Не сега“, „По-натам“, „Следващия месец/ година“? Вероятно така е и със смяната на енергоизточника и вече остарелия газов котел. Не отлагайте тези дейности за по-добри времена, защото те са сега. С „Газификация на изплащане“ плановете за „по-натам“ можете да реализирате веднага.

 

До 15 април 2018 г. всички нови и настоящи битови клиенти на Овергаз могат да кандидатстват за целеви кредит от Овергаз Капитал. Възможността за кредит важи за всички етапи на газификация без таксата за присъединяване. Настоящите потребители могат да се възползват от смяна на газовия котел. За ползите от използването на съвременен, ефективен котел вече сме писали. Едно от най-хубавите характеристики на кредита е, че започвате да го изплащате след…6 месеца.

Ето и останалите параметри на продукта:

  • Размер – до 3 500 лева
  • Срок за погасяване – 18 месеца с 6 месечен гратисен период
  • БЕЗ такса за кандидатстване
  • Включена застраховка живот
  • Фиксирана лихва от 7,9% за целия период на кредита
  • За всички етапи на газификация (не включва такса присъединяване)
  • Без да е необходимо от превод на работна заплата или поддържане на разплащателна сметка

 

Пример: При размер на кредита 3 000 лева и срок за погасяване 12 месеца, месечната вноска е 271 лв., ГПР е 8.10%. Размера на търговската отстъпка от Овергаз е равна на лихвата, която в конкретния пример е 252 лв.

 

Имате допълнителни въпроси? Заявете безплатно Мобилен консултант на Овергаз, който ще отговори на всички ваши въпроси и ще ви помогне в процеса по газификация на Вашия дом.