20/20/20 е общото име на пакет от амбициозни цели, които Европейският съюз си поставя във връзка с подобряване на климата и състоянието на околната среда. Една от задачите в него е до 2020 г. да се намали консумацията на енергия с 20% чрез енергийна ефективност като по този начин значително ще бъдат редуцирани и парниковите емисии. В подкрепа на тази цел са разработени програми за финансово подпомагане на проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност.

От тази и тази наша публикация вече сте разбрали защо е важно да помислите за повишаване на енергийната ефективност на Вашия дом и каква е ролята на природния газ в този процес.

Днес ще ви запознаем с една от възможностите за ползване на кредит и получаване на безвъзмездна помощ за газификация.

Програма REECL предоставя средствата в размер на 40 млн. евро за повишаване на енергийна ефективност в жилищния сектор чрез четири български банки – ПроКредит Банк, Райфайзенбанк, Банка ДСК и СИБАНК. През първия етап от програмата, който приключи през 2009 г., 28 000 български домакинства са се възползвали от кредит за енергийна ефективност и безвъзмездна финансова помощ. До 31 юли 2014 г. можете да се възползвате от възможностите за безвъзмездно финансиране и кредит за проекти за газификацията, които предлага REECL чрез банките-партньори.

Размер на безвъзмездната помощ

Razmer na bezvuzmezdnata finansova pomoshtГорните условия са валидни за четирите банки, които предлагат кредит „Енергийна ефективност”, а ПроКредит Банк предоставя и безвъзмездна помощ в размер на 35% за сдружения на етажната собственост при едновременно изпълнение на два вида проекти.

Размер на кредита, такси за разглеждане и отпускане

Razmer na kredit Energiiina efektivnost

Минималният срок на кредита е 4 месеца (СИБАНК), а максималният – до 10 години. Таксите за разглеждане на искане за кредит са между 20 и 50 лв. И зависят от условията за обезпечаването му. Таксата за отпускане на кредит „Енергийна ефективност” е между 2,45% – 2,5% върху разрешения размер, а при обезпечението на кредит с ипотека таксата в ПроКредит Банк е 1,5%.

Годишен лихвен процент

Райфайзенбанк

При кредити със срок до 7 г.: 9.95% г. – при превод на работна заплата, ползване на застраховка кредитни вноски, пакети „Злополука“ или „Живот“, ползване на пакет „Комфорт“, поне едно комунално плащане и Райфайзен Онлайн (с/без поръчител)

11.95% год. – без превод на работна заплата, с поръчител.

При кредити със срок над 7 г.: 10.95% г. – при превод на работна заплата, ползване на застраховка кредитни вноски пакети „Злополука“ или „Живот“, ползване на пакет „Комфорт“, поне едно комунално плащане и Райфайзен Онлайн (с/без поръчител).

12.95% г. – без превод на работна заплата с поръчител

0.5% по-нисък лихвен процент за кредити, част от групови проекти.

ПроКредит Банк

До 20 000 лв (или равностойност в EUR)

До 2 години: 11% фиксиран лихвен процент (BGN); 10% фиксиран лихвен процент (EUR).

Над 2 и до 5 години: BGN: 6 – месечен  EURIBOR + надбавка в размер на 10.50% (мин. 11.00% годишна лихва); в EUR: 6 месечен  EURIBOR + надбавка в размер на 9.50% (мин. 10.00% годишна лихва); над 20 000 лева (или равностойност в EUR):

До 10 години: BGN:6 – месечен EURIBOR + надбавка в размер на 9.50% (общо не по-малко от 10.00% годишна лихва);

EUR: 6 месечен EURIBOR + надбавка в размер на 8.50% (общо не по-малко от 9.00% годишна лихва).

Банка ДСК

По кредити, обезпечени с поръчителство или залог на вземане по трудово правоотношение / пенсия:

в лева – 13 % по кредити без превод на работна заплата;

в лева – 12% при превод на работна заплата/пенсия по разплащателна сметка, открита в Банката;

евро – 11.25% по кредити без превод на работна заплата;

в евро – 9.75% при превод на работна заплата/пенсия по разплащателна сметка, открита в Банката.

По кредити, обезпечени със залог върху влог/депозит, открит в банката:

в лева – 9,50% при запазване на марж между лихвата по кредита и лихвата по влога/депозита, служещ като обезпечение по кредита не по-нисък от 2% при отпускане на кредита;

в евро – 8%, при запазване на марж между лихвата по кредита и лихвата по влога/депозита, служещ като обезпечение по кредита не по-нисък от 2% при отпускане на кредита.

СИБАНК

9.95 % годишен лихвен процент с превод на работна заплата и 10.95 % с поръчителство.

Пълните условия за финансиране и отпускане на безвъзмездна финансова помощ по програма REECL можете да получите от сайтовете на банките-партньори– ПроКредит Банк, Райфайзенбанк, Банка ДСК и СИБАНК. Можете да разчитате на съдействие и от страна на консултантите в нашите клиентски центрове.