Според данни на унгарската Комисия за енергийно регулиране общият обем газ, съхранен в националните хранилища, до средата на ноември е достигнал 5,44 млрд. кубически метра, което представлява 86,02% от общия им обем – с 19% повече от миналата година.

Въз основа на график, определен в нормативни документи на Европейския съюз относно газовите запаси, Унгария трябваше към 1 ноември задължително да складира 35% от своето усреднено потребление за петгодишен период, което означава 3,65 млрд. кубически метра. За да си осигури надеждни доставки, Унгария надвиши количеството, определено според документите на Европейския съюз, с 1,79 млрд. кубически метра към 15 ноември, т.е. с почти 50%, съобщи регулаторният орган на страната.

„Основният проблем във връзка с газа в цяла Европа през периода 2021/22 година бе извънредното повишение на цената, основно в резултат на прекратени доставки от Русия“, каза Пал Сагвари, заместник-председател на унгарската Комисия за енергийно регулиране.

Той подчерта, че увеличението на цената води до необходимост от значително финансово обезпечаване от страна на енергийните търговци, което е все още в процес на разрешаване, тъй като увеличените цени представляват трудност за всички играчи в сектора.

Най-голямата промяна на унгарския газов пазар бе стартирането на внос от Сърбия през октомври 2021 г., съпроводено със значителен спад на вноса от Украйна преди той напълно да спре през тази година. Според 15-годишния договор, подписан миналата година преди началото на войната в Украйна, Унгария получава 4,5 млрд. кубически метра газ годишно през България и Сърбия, по дългосрочно споразумение с Русия.

Пал Сагвари изтъкна, че нагнетените количества газ в хранилищата са били на рекордно ниски нива през пролетта, но към началото на отоплителния сезон Унгария е успяла да натрупа значителни газови запаси, осигурявайки зимните доставки.

В промишления сектор, който е по-силно изложен на ценовото повишение, консумацията е намаляла с около 10% през 2021/22 година, а битовото потребление е останало без съществена промяна засега, съобщи регулаторният орган.

Във връзка с приготовленията за зимата на 2023/24 година Пал Сагвари предупреди, че едно следващо увеличение на вноса от източници, различни от Русия, рано или късно ще стигне до своя лимит, така че Европа би трябвало да се подготви да оперира в среда на ограничени ресурси.

През 2021 г. Унгария консумира 11,06 млрд. кубически метра природен газ, със силна зависимост от Русия, като около 80% от всички газови доставки бяха оттам.

Източник: www.ceenergynews.com