Според данни на унгарската Комисия за енергийно регулиране общият обем газ, съхранен в националните хранилища, до средата на ноември еПрочетете повече